MapleStory : มาร่วมไขปริศนาไปกับยอดนักสือ Peplock Holmes 21 ส.ค.นี้... ผู้มองเห็นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว....

[PROMOTION]Royal Hair & Royal Face

วันที่ประกาศ : 30 ก.ค. 2562

Royal Hair & Royal Face
หล่อ สวย ประจำเดือนสิงหาคม

ระยะเวลา
- วันที่ 31 ก.ค. (08:00 น.) - 27 ส.ค. (23.59 น.) 2562 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

August Royal Hair Coupon
- ทรงผมแบบพิเศษที่หาได้จากการสุ่มเปิดจาก August Royal Hair Coupon เท่านั้น และจะมีการเปลี่ยนใหม่ในทุกๆครั้งมีการอัพเดท

ทรงผมชาย และ ทรงผมหญิง

Trendy Royal Face Coupon
- ใบหน้าแบบพิเศษที่หาได้จากการสุ่มเปิดจาก Trendy Royal Face Coupon เท่านั้น และจะมีการเปลี่ยนใหม่ในทุกๆครั้งมีการอัพเดท

ใบหน้าชาย และ ใบหน้าหญิง

สามารถหาซื้อได้จากหน้า Cash Shop

August Royal Hair Coupon

Trendy Royal Face Coupon

< กลับหน้าหลัก