MapleStory : Adventure การผจญภัยครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น แล้วพบกัน 25 ก.ย. นี้~~

[EVENT]MapleStory Fan Art

วันที่ประกาศ : 04 พ.ย. 2562


ระยะเวลากิจกรรม : 

วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 10.00 - 23.59 น.)


รายละเอียดกิจกรรม :

1. วาดรูปที่เกี่ยวข้องกับเกม MapleStory ขนาดของรูปภาพคือ 851 px (กว้าง) x 315 (สูง) px

ขนาดของกระดาษ 25.8cm X 9.8cm 

2. ไม่จำกัดประเภทผลงาน (Traditional Art , Digital Art) 

3. ผลงานไม่ใช่การตัดแปะรูป แต่ต้องวาดขึ้นใหม่เท่านั้น

4. โพสต์รูปภาพของตนเองที่กระทู้กิจกรรม http://bit.ly/2pH9cAi พร้อมตั้งชื่อภาพ

5. ประกาศผลการประกวดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น.


ของรางวัล : 

รางวัลชนะที่ 1 จะได้รับ 

• Maple Point 2000

• Premium Service Ticket ระยะเวลา 30 วัน จำนวน 1 ชิ้น

• Black Cube จำนวน 12 ชิ้น

• เซ็ต Merchandise (แก้ว Yeti, หมอนรองมือ Yeti, แก้ว Pink Bean, ผ้าปิดตา, Magnet Board)

• นำรูปภาพตั้งเป็น Cover Fan page 1 เดือน


รางวัลชนะที่ 2 จะได้รับ 

• Maple Point 1000

• Premium Service Ticket ระยะเวลา 30 วัน จำนวน 1 ชิ้น

• Black Cube จำนวน 12 ชิ้น

• เซ็ต Merchandise (แก้ว Yeti, หมอนรองมือ Yeti, แก้ว Pink Bean, ผ้าปิดตา, Magnet Board)


รางวัลชนะที่ 3 จะได้รับ 

• Maple Point 500

• Premium Service Ticket ระยะเวลา 30 วัน จำนวน 1 ชิ้น

• Black Cube จำนวน 12 ชิ้น

• เซ็ต Merchandise (แก้ว Yeti, หมอนรองมือ Yeti, แก้ว Pink Bean, ผ้าปิดตา, Magnet Board)


ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ส่งรูปเข้ามาประกวดจะได้รับ

• [5-Day] Premium Service Ticket จำนวน 1 ชิ้น

** รูปภาพจะต้องสร้างขึ้นถูกต้องตามเงื่อนไขกิจกรรมเท่านั้น **


[เงื่อนไขและข้อตกลง]

1. เจ้าของภาพเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากส่งภาพเข้าประกวดแล้วถือเป็นการตกลงให้ทางทีมงานใช้ภาพดังกล่าวเป็นภาพหน้า Loading ในเกม และหน้า Facebook Cover Fan page ต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

2. รูปภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เมื่อนำมาปรับใช้เป็นภาพหน้า Loading Screen ในเกม หรือ หน้า Facebook Cover Fan page

3. วันที่เปลี่ยนแปลงภาพหน้า Loading หรือ หน้า Facebook Cover Fan page จะมีการประกาศหลังจากที่ภาพอัพขึ้นระบบไปแล้ว และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ทางทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. บริษัท Wizet ผู้พัฒนาเกม และ บริษัท Nexon Thailand ผู้ใบริการเกม MapleStory จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ / การทำซ้ำของภาพที่ผู้แข่งขันส่งเข้ามา

5. หากตรวจสอบพบการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพ การดัดแปลงทำซ้ำภาพดังกล่าว ทางทีมงานจะดำเนินการยึดของรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ชนะการประกวดได้รับทั้งหมด

6. ห้ามใช้ภาพที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับการเหยียดเพศ ความรุนแรง หรือสื่อถึงกลุ่มบุคคล หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สำหรับเยาวชน 

7. ห้ามใช้รูปภาพหรือข้อความที่เป็นการดูหมิ่น ลบหลู่ และโจมตีต่อสถานบันต่างๆ หากตรวจสอบพบทีมงานจะทำการตัดสิทธิ์ และลบผลงานชิ้นนั้นทันที ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม


หมายเหตุ : 

1. หากคุณได้รับเลือก ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อขอรับไฟล์ภาพต้นฉบับ (JPG/PNG/PSD) 

2. ห้ามคัดลอก หรือดัดแปลงรูปภาพของผู้อื่น หากตรวจสอบพบทีมงานจะตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดทันที 

3. ทีมงานแนะนำให้ใส่ชื่อเจ้าของผลงานทุกชิ้นที่เข้าส่งประกวด เพื่อป้องกันผู้อื่นแอบอ้างผลงาน

4. สามารถส่งรูปภาพเข้าประกวดได้ 1 ภาพต่อ 1 ท่านเท่านั้น

5. ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

< กลับหน้าหลัก