MapleStory : Adventure การผจญภัยครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น แล้วพบกัน 25 ก.ย. นี้~~

[EVENT]EXP & Drop Rate เพิ่ม 200%

วันที่ประกาศ : 19 ก.ย. 2562

EXP & Drop Rate เพิ่ม 200%

ระยะเวลากิจกรรม
- วันที่ 21 - 22 ก.ย. 2019

เงื่อนไข
- เข้าเล่นเกมในเวลาที่กำหนด

ตารางกิจกรรม

วันที่

บัฟ

เวลา

วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 2019

EXP เพิ่ม 200%

Drop rate เพิ่ม 200% 

 18:00 - 21:00 น.

วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 2019


งานนี้ห้ามพลาด~~ มาเวลกัน~~~

< กลับหน้าหลัก