MapleStory : LINE FRIENDS ความสนุกพร้อมผองเพื่อน ห้ามพลาด ถึง 18 มิ.ย. เท่านั้น

[EVENT]ไอเทมที่คิดถึง แค่ Login ก็รับไปเลย ฟรี!!

วันที่ประกาศ : 04 ธ.ค. 2561


ระยะเวลากิจกรรม
- วันที่ 5 - 25 ธ.ค. 2561

เงื่อนไข
- ต้องมีตัวละคร Level 150 ขึ้นไป
- ต้องเป็น ID ที่สร้างก่อนวันที่ 5 Dec 18
- ต้องเข้าเล่นเกม อย่างน้อย 3 วัน ในอาทิตย์นั้นๆ


รางวัล

- วันที่ 5 - 11 ธ.ค. 2561

วันที่ / ไอเทม

2x EXP Coupon
(30 minutes)[3 ea]

Wooden Tub

Drop Rate 2x Coupon
(1 Hr)[3 ea]

เข้าเกม 3 - 4 วัน

X

-

 -

เข้าเกม 5 - 7 วัน

X

X

 -

พิเศษเข้าเกม
วันเสาร์ 8 ธ.ค.

 -

 X

**แจกของรางวัลในวันที่ 12 ธ.ค. 2561

- วันที่ 12 - 18 ธ.ค. 2561

วันที่ / ไอเทม

2x EXP Coupon
(30 minutes)[3 ea]

Strawberry Popsicle

Drop Rate 2x Coupon
(1 Hr)[3 ea]

เข้าเกม 3 - 4 วัน

X

-

 -

เข้าเกม 5 - 7 วัน

X

X

 -

พิเศษเข้าเกม
วันเสาร์ 15 ธ.ค.

 -

 X

**แจกของรางวัลในวันที่ 19 ธ.ค. 2561

- วันที่ 19 - 26 ธ.ค. 2561

วันที่ / ไอเทม

2x EXP Coupon
(30 minutes)[3 ea]

Christmas Tree

Drop Rate 2x Coupon
(1 Hr)[3 ea]

เข้าเกม 3 - 4 วัน

X

-

 -

เข้าเกม 5 - 7 วัน

X

X

 -

พิเศษเข้าเกม
วันเสาร์ 22 ธ.ค.

 -

 X

**แจกของรางวัลในวันที่ 27 ธ.ค. 2561

หมายเหตุ
- Wooden Tub และ Christmas Tree เป็นไอเทมถาวร
- Strawberry Popsicle มีระยะเวลา 30 วัน

< กลับหน้าหลัก

.....

.....