MapleStory : Adventure การผจญภัยครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น แล้วพบกัน 25 ก.ย. นี้~~

[NEWS]การแลกเปลี่ยน/Trading

วันที่ประกาศ : 05 ต.ค. 2560

การแลกเปลี่ยน/Trading

การแลกเปลี่ยน (Trading) ระหว่างผู้เล่นด้วยกันเอง ภายในเกม Maple Story สามารถทำได้ 2 แบบ คือ การแลกเปลี่ยนไอเทมเกม กับ
การแลกเปลี่ยนไอเทมแคช (ไอเทมมอลล์) โดยมีขั้นตอนการแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้

การแลกเปลี่ยนไอเทมเกม

1.หากต้องการแลกเปลี่ยนไอเทมในเกมกับผู้อื่น ให้คลิกเม้าส์ขวาบนตัวละครที่ต้องการแลกเปลี่ยนด้วยเพื่อเปิดแถบเมนูขึ้นมาจากนั้น
เลือกคำสั่ง “แลกเปลี่ยนไอเทมเกม” ระบบจะแสดงหน้าต่างแลกเปลี่ยนไอเทมเกม (Game Item Trade) ขึ้นมา


2.หน้าต่างแลกเปลี่ยนไอเทมเกม (Game Item Trade) ให้ลากไอเทมในช่องสัมภาระมาใส่ จากนั้นกดปุ่ม “แลกเปลี่ยน” และรอให้
ฝ่ายตรงข้ามกดปุ่มแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกัน เพียงเท่านี้การแลกเปลี่ยนเป็นอันสำเร็จ


การแลกเปลี่ยนไอเทมแคช

1.หากต้องการแลกเปลี่ยนไอเทมแคชกับผู้อื่น ให้คลิกเม้าส์ขวาบนตัวละครที่ต้องการแลกเปลี่ยนด้วยเพื่อเปิดแถบเมนูขึ้นมาจากนั้น
เลือกคำสั่ง “แลกเปลี่ยนไอเทมแคช” ระบบจะแสดงหน้าต่างแลกเปลี่ยนไอเทมเกม (Cash Item Trade) ขึ้นมา


2.หน้าต่างแลกเปลี่ยนไอเทมแคช (Cash Item Trade) ให้ลากไอเทมในช่องสัมภาระประเภท Cash มาใส่ จากนั้นกดปุ่ม “แลกเปลี่ยน”
และรอให้ฝ่ายตรงข้ามกดปุ่มแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกัน เพียงเท่านี้การแลกเปลี่ยนเป็นอันสำเร็จ

 

< กลับหน้าหลัก