MapleStory: World Tour ร่วมท่องเที่ยวไปพร้อมกันและสนุกกับกิจกรรมในรูปแบบของประเทศต่างๆ

[NEWS]Maple Campus: Class of Heroes

วันที่ประกาศ : 31 ม.ค. 2561


ระยะเวลากิจกรรม
- วันที่ 8 ก.พ. (00:01 น.) – 11 มี.ค. 2561 (23:59 น.)


4.เข้าไปเล่นเกม MapleStory จนถึงเลเวลใดก็ได้
มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล ตุ๊กตาเห็ดส้ม และ ตุ๊กตาพิ้งบีน พร้อมลายเซ็นจาก เบียร์ The Voice

5.เข้าไปเล่นเกม MapleStory จนถึงเลเวล 33 หรือมากกว่า
มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล โน้ตบุค Acer รุ่น Spin 3 และ Swift 3

6.รอประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook Fan Page MapleStory ตามวันที่ในกำหนดการแจกของรางวัล

เงื่อนไขการแจกของรางวัล
1.ตุ๊กตาเห็ดส้มและตุ๊กตาพิ้งบีน
สุ่มแจกผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าไปเล่นเกม MapleStory จนถึงเลเวลใดก็ได้

2.โน้ตบุค Acer รุ่น Spin 3 และ Swift 3
สุ่มแจกผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและเล่นเกมจนถึงเลเวล 33 หรือมากกว่า

กำหนดการแจกของรางวัล

 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่

ของรางวัลที่แจก 

 ตุ๊กตาเห็ดส้ม

 ตุ๊กตาพิ้งบีน

โน้ตบุค Acer

19 ก.พ. 2561

2 รางวัล

5 รางวัล

Spin 3 1 รางวัล

26 ก.พ. 2561

2 รางวัล

5 รางวัล

Spin 3 1 รางวัล

มี.ค. 2561

2 รางวัล

5 รางวัล

Swift 3 1 รางวัล

12 มี.ค. 2561

2 รางวัล

5 รางวัล

Swift 3 1 รางวัล


หมายเหตุ
1.การ Log-in เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 1 ครั้ง มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทั้ง 4 ครั้ง

2.ทีมงานจะทำการสุ่มรายชื่อผู้โชคดีตามวันที่ในกำหนดการแจกของรางวัลข้างต้น ถ้าทีมงานสุ่มได้รายชื่อที่ทำไม่ถูกต้องตามกติกา
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านนั้น และทำการสุ่มรายชื่อใหม่อีกครั้ง

3.กรณีที่ได้รับของรางวัลเป็นโน้ตบุค Acer รุ่น Spin 3 และ Swift 3
จะต้องมารับของรางวัลที่บริษัท Nexon Thailand เท่านั้น ในกรณีที่ให้ตัวแทนมารับของรางวัล ตัวแทนจะต้องมี
สำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดี และหนังสือมอบอำนาจจากผู้โชคดี เพื่อทำการยืนยันการรับของรางวัล

4.กรณีที่ได้รับของรางวัลเป็นโน้ตบุค Acer รุ่น Spin 3 และ Swift 3 ณ วันที่มารับของรางวัลที่บริษัท
ผู้โชคดีที่จะต้องทำการชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าโน้ตบุค

5.กรณีที่ได้รับของรางวัลเป็นตุ๊กตาเห็ดส้มหรือตุ๊กตาพิ้งบีน ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์

6.ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม และการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

มาเป็นเพื่อนกันนะ! @Maplestory.th

@Maplestory.th

< กลับหน้าหลัก

.....

zoMickyoz

.....

ศิษย์พี่ลู่

.....

Winchester

.....

DeathIess