MapleStory : มาร่วมไขปริศนาไปกับยอดนักสือ Peplock Holmes 21 ส.ค.นี้... ผู้มองเห็นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว....


Arcane River: Arcana
ขยายความสนุก สำรวจแผนที่้ใหม่ ในดินแดนแห่ง Arcane River
(Update: 07 ก.พ. 2561)


- ขยายความสนุก สำรวจแผนที่้ใหม่ ในดินแดนแห่ง
- ผู้เล่นสามารถเข้าได้เมื่อมีเลเวตังแต่ 225 ขึ้นไป 


Boss of Arcana


Arcane Symbol: Arcana

< กลับหน้าหลัก