MapleStory : Adventure การผจญภัยครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น แล้วพบกัน 25 ก.ย. นี้~~

คู่มือ Maple/Maple Guide


ทุกครั้งที่ผู้เล่นเข้าเกม จะพบหน้าต่างคู่มือ Maple แสดงอยู่บริเวณกลางจอเสมอ ความสำคัญของระบบคู่มือ Maple
นี่คือ ช่วยแนะนำสิ่งที่ผู้เล่นควรจะทำตามความเหมาะสมของเลเวลตัวละคร โดยภายในหน้าต่างคู่มือ Maple
จะมีแถบเควสต์แนะนำ และแผนที่ที่เหมาะกับการเก็บเลเวลของตัวละคร

เควสต์แนะนำ


หากคลิกที่ปุ่มเควสต์แนะนำระบบจะแสดงหน้าต่างเควสต์ขึ้นมา ผู้เล่นสามารถตรวจสอบเควสต์ที่ตนเองกำลังดำเนินการอยู่ได้
รวมไปถึงสามารถค้นหาเควสต์ที่เหมาะสมกับเลเวลตัวละครได้อีกด้วย ที่หน้าต่างเมนูคำสั่งนี้จะมีปุ่มอำนวยความสะดวกในการค้นหาเควสต์
ดังนั้นควรฝึกใช้งานระบบนี้ให้คล่องจะทำให้เล่นเกมเก็บเลเวลได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

แผนที่ที่เหมาะสม

โดยปกติบนหน้าต่างคู่มือ Maple จะแสดงปุ่มชื่อแผนที่ที่เหมาะกับเลเวลของตัวละครให้ผู้เล่นกดใช้งานได้ เมื่อกดปุ่มระบบ
จะแสดงหน้าต่างข้อมูลแผนที่นั้นๆ ขึ้นมา หากต้องการไปยังแผนที่ที่ระบบแนะนำให้กดปุ่ม “ย้าย” ตัวละครก็ถูกเคลื่อนย้ายไปยัง
แผนที่ดังกล่าโดย อัตโนมัติ ทำให้สะดวกเป็นอย่างมากในการเก็บเลเวล

หมายเหตุ
1.เมื่อตัวละครมีเลเวล 30 ขึ้นไป สามารถใช้คำสั่งอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบคู่มือ Maple ได้เพิ่มเติม
2.ผู้เล่นสามารถตั้งค่าคีย์ลัดเปิด/เปิดระบบคู่มือ Maple ได้ด้วยฟังก์ชั่น Setting >>> การตั้งค่าปุ่มลัด

< กลับหน้าหลัก