MapleStory : Adventure การผจญภัยครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น แล้วพบกัน 25 ก.ย. นี้~~

สถานที่แห่งการรวมตัวของเหล่าทหารพันธมิตรที่มีการผนึกกำลังของทั้งฝั่ง Grandis และ Maple World
โดยมีผู้นำกองทัพเป็นองค์จักรพรรดินี Cygnus สถานที่แห่งนี้ผู้เล่นสามารถเข้าได้ก็ต่อเมื่อมีเลเวล 61 ขึ้นไป
และทำการสำเร็จเควส ‘[Black Mage] เวลาแห่งโชคชะตาที่ใกล้เข้ามา’ ก่อนแล้วเท่านั้น

โดยในสถานที่แห่งนี้นั้นจะเป็นสถานที่รวมตัวก่อนที่จะเริ่มทำสงครามใน Tenebris ซึ่งในที่นี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อ
ระหว่าง Maple World และ Arcane River อีกด้วย

Outpost แห่งนี้ยังเป็นจุดศูนย์รวมหลายๆอย่างที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นในแพทช์ Black อีกด้วย
ยกตัวอย่างเช่น ผู้เล่นสามารถคุยกับ Helena เพื่อรับภารกิจ Alliance Mission เพื่อที่จะผจญภัยในเขต Tenebris
หรือภารกิจ Defense Mission โดยทั้งสองอย่างนี้จะตอบแทนผู้เล่นในรูปแบบของ Desire 

Desire คือรูปแบบของคำปรารถนาต่างๆที่ถูกสะสมไว้ เพื่อนำมาส่งให้กับรูปปั้นเทพีทั้งสาม ซึ่ง Desire นี่มีความสำคัญมาก
กับเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยสามารถนำไปเสริมพลังให้กับ World Gauge : Journey of Destiny เพื่อให้เนื้อเรื่องนั้นดำเนินสู่บทต่อไปได้
และยังส่งผลให้กับส่วนอื่นๆอีกอย่าง Alliance Ranking, Alliance Skill และ Alliance Supply Shop เป็นต้น


World Gauge : Journey of Destiny จะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อผู้เล่นได้เริ่มเดินทางเข้าไปใน Tenebris : Moon Bridge
แล้ว จะมีเกจเนื้อเรื่องขนาดใหญ่อยู่ทางด้านบนของหน้าจอ โดยจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เล่นนำค่า Desire ที่สะสมมาได้นั้น
นำไปส่งให้กับรูปปั้นเทพีทั้งสาม และเกจนี้จะถูกแชร์ให้กับผู้เล่นทั้งเวิร์ลให้คอยช่วยกันดำเนินการให้ไปสู่ยัง
เนื้อเรื่องถัดไปให้ได้ ซึ่งเมื่อเกจเนื้อเรื่องนั้นเต็มแล้ว จะทำให้ผู้เล่นทั้งเวิร์ลนั้นปลดล็อคสู่เขตต่อไป และยังสามารถปลดล็อค
ระดับ Alliance Rank สู่ขั้นต่อไปได้อีกด้วย

< กลับหน้าหลัก