MapleStory : Adventure การผจญภัยครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น แล้วพบกัน 25 ก.ย. นี้~~

Dimensional Library Ep4
(Update: 14 มี.ค. 2561)


The Bard of the Snowy Mountain

เมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว ชื่อของเหล่าวีรบุรุษที่ได้หายสาบสูญไป ท่ามกลางการต่อสู้ในพายุหิมะ

หลงเหลือไว้เพียงแต่เครื่องดนตรีเก่าๆ และบทเพลงแห่งความเศร้าเท่านั้น


วิธีการเข้า
- ต้องมีเลเวลตั้งแต่ 100 ขึ้นไป
- เข้าผ่านทาง "Dimensional Mirror" เลือก "Dimension Library"

- เลือก "Episode 4"

รางวัล
 

หมายเหตุ
- เมื่อเล่นเนิ้อเรื่องจบในระยะเวลากิจกรรม วันที 21 มี.ค. - 10 เม.ย. นี้ รับรางวัลเก้าอี้ Forgotten Name ไปเลย

< กลับหน้าหลัก